2023. gada oktobra vidū notika ACROSS alianses pārstāvju tikšanās Čemnicā (Vācijā). Tikšanās laikā konsorcija valde iepazīstināja dalībniekus ar redzējumu par kopīgas struktūras attīstību pētniecības, studiju un mobilitātes jomās. 

Konsorcijs Čemnicas Tehniskās universitātes (Technische Universität Chemnitz, TUC) vadībā apvieno 10 universitātes no Polijas, Vācijas, Rumānijas, Slovēnijas, Itālijas, Spānijas, Bulgārijas, Francijas un Latvijas ar vairāk nekā 100 000 studentiem četros Eiropas pārrobežu reģionos, kura mērķis ir attīstīt unikālu augstākās izglītības telpu, lai risinātu kopīgas un līdzīgas problēmas un, pats galvenais, kopīgi strādāt, mācīties un sadarboties Eiropas pārrobežu reģionos, kur dzīvo vairāk nekā 200 miljoni eiropiešu.

Lai kopīgi spertu nākamos soļus un pārdomātu līdzšinējās ACROSS aktivitātes un panākumus, iesaistīto institūciju pārstāvji no 16. līdz 19. oktobrim pulcējās TUC uz Across Retreat Chemnitz tikšanos. RTA pārstāvēja studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele un zinātnes un projektu pārvaldības daļas vadītāja Jeļena Lonska.

Trīs intensīvu diskusiju dienu laikā konsorcija pārstāvjiem izdevās ievērojami virzīt uz priekšu ACROSS kopējo stratēģiju galvenajās mācību, pētniecības un pārneses jomās. ACROSS TUC izpildvaldes pārstāvji iepazīstināja ar turpmākajiem plāniem un norisēm saistībā ar konsorciju.

Viens no aktīvās partnerības piemēriem ir TUC jau uzsāktā programma “Across Seasonal Schools”, kuras ietvaros konsorcijā iesaistīto universitāšu pētnieki, docētāji un studenti tiekas vairāku dienu garumā, lai kopīgi strādātu pie novatoriskām tēmām, piemēram, cilvēku un tehnoloģiju nākotnes mijiedarbības.

ACROSS konsorcijs ir izveidots ar mērķi pievērsties jauniem pārrobežu izaicinājumiem Erasmus+ programmas “Eiropas universitātes” iniciatīvas ietvaros. 2024.gada “Eiropas universitātes” iniciatīvas uzsaukumā ir plānots iesniegt konsorcija ietvaros izstrādāto projekta pieteikumu. Projekta apstiprināšanas gadījumā  tiks  intensificēta stratēģiskā partnerība starp konsorcija partner-universitātēm. “Eiropas universitātes” iniciatīvas galvenais uzdevums ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, stiprināt tās saikni ar pētniecības un inovāciju jomu un sekmēt Eiropas universitāšu starptautisko konkurētspēju.