Konferenci ar uzrunu atklāja konferences zinātniskās komitejas priekšsēdētāja, profesore Velta Ļubkina un Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns, profesors Jānis Dzerviniks.

Konferences darbs bija organizēts 4 darba grupās “Augstākā izglītība”, “Skolas pedagoģija”, “Pirmsskolas pedagoģija. Sociālā pedagoģija. Speciālā pedagoģija”, “Mūžizglītība. Psiholoģija”. Konferencē tika prezentēti 40 pētījumu rezultāti, kuru autori pārstāvēja tādas valstis kā Latvija, Lietuva, Ukraina, Čehija, Lielbritānija, Polija, Itālija, Norvēģija, Somija, Vācija un Rumānija.

Konferences raksti ir izdoti 2 konferences rakstu krājumos un ir pieejami elektroniski:http://journals.rta.lv/index.php/SIE

Konferences koordinatore
Daina Znotiņa