Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studiju programmu “Interjera dizains” un “Apģērbu dizains un tehnoloģija” studējošiem un docētājām Silvijai Mežinskai un Natālijai Brokānei šajā nedēļā bija iespēja piedalīties lekcijās, prezentācijās, izstāžu atklāšanās u.c. aktivitātēs, kuru autori bija profesionāli mākslinieki, fotogrāfi un dizaineri no Vācijas, Somijas, Norvēģijas, Lietuvas,  piemēram, B. Eldagsens (Vācija) “How do politics, artificial intelligence and longevity combine in creativity?”, “Photography vs. promptography – friends or foes?”, Jukka Hautamäki (Somija)” Neural daemons with sugary divinations”,  O. Ramašauskaite (Lietuva) “AI-powered success: monetizing artistic creations through strategic branding”, Zane Cerpina, Stahl Stenslie (Norvēģija) ”Art after AI”, Vėtrė Antanavičiūtė (Lietuva) “Artificial intelligence - competitor or helper in creativity?”  u.c.

RTA studenti dalās iespaidos:

Dana Vasiļjeva (studiju programma “Apģērbu dizains un tehnoloģija”, 2.kurss): “Dalība projektā IMPA festivāla ietvaros lika man pārdomāt un atklāt mākslīgā intelekta (AI) ne tikai kā informatīva palīginstrumenta lomu, bet arī kā mākslinieka radošā potenciāla turpinājumu. Vislielāko iespaidu atstāja Borisa Eldagsena un Tanvira Taolad izstāde “Trauma Porn” un Borisa Eldagsena lekcijas par AI attēlu ģenerēšanas iespējām un vispārīgiem jautājumiem saistībā ar mākslinieka un mākslīgā intelekta lomām un mijiedarbību. Priecājos par iespēju personīgi aprunāties ar mākslinieku un gūt nelielu ieskatu par viņa izstāžu ekspozīciju strukturēšanu un ideju improvizācijām.

AI tematikas iespaidā projekta brīvajā laikā ar RTA studiju biedriem paguvām patstāvīgi patestēt dažus no bilžu ģeneratoriem. Noteikti jāatzīmē arī Kauņas Lietišķo zinātņu universitātes Mākslas fakultātes pedagogu un vadības atvērtība un viesmīlīgā komunikācija. Novēlu, lai turpmāk RTA studentiem būtu iespēja sadarboties efektīvai pieredzes apmaiņai. Gaidīju, ka projekta ietvaros būs vairāk praktiskas nodarbības šai sakarā”.

Amanda Anusāne (studiju programma “Interjera dizains”, 2. kurss) – “Mobilitāte bija vienreizēja pieredze, jo tā apvienoja man tuvo fotogrāfiju ar aktuālo mākslīgo intelektu (AI). Joprojām ir daudz neskaidru jautājumu par AI un iespējām, ko tas var paveikt, kā arī neliela neziņa un bailes, kas būs tālāk, un kādiem mērķiem to izmantos? Priecātos, ka visiem RTA studentiem būtu iespēja izglītoties par AI”.

Docētāja Natālija Brokāne: “Kauņas IPMA festivāls atspoguļoja ļoti aktuālu mūsdienās tēmu – mākslīga intelekta nozīmi mākslas pasaulē. Šīs nedēļas laikā tika aktualizētas un atklātas daudzas interesantas tēmas un apgalvojumi, saistīti ar AI, kas lika aizdomāties un izvērtēt situāciju dizaina tirgū. Bija liels gods iepazīties ar tādu pasaulē zināmu mākslinieku, kā Borisu Eldagsenu (Vācija), un būt klāt viņa izstādes atklāšanā, apskatīt to, piedalīties izstādes prezentācijas seminārā. Tā bija ļoti dziļa, personiska un saturiski spēcīga fotogrāfiju izstāde, darbu izveidē izmantots arī mākslīgais intelekts. Nedēļas garumā tika gūta izzinoša informācija un iespaidi daudzās lekcijās, iepazīti interesanti cilvēki, viedokļi, mākslas darbi, kopā izbaudīta skaistā Kauņas arhitektūra”.

IPMA festivāla laikā RTA docētāji un studenti kā draudzīga komanda piedzīvoja kopīgi neaizmirstamus mirkļus Kauņā, kā arī novērtēja BIP mobilitātes iespējas studijās.

Studiju programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija” direktore, lektore Silvija Mežinska