Kā zināms, Daugavpils 2027. gadā kandidē kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Atsaucoties uz DAUGAVPILS 2027 komandas aicinājumu, Dizaina programmas studenti Amanda Broka, Sandra Paņkova, Baiba Medinika, Gita Līpenīte-Čudarāne un Ričards Roberts Laganovskis, neskatoties uz noslodzi pārbaudījumu sesijas laikā, no 14. līdz 18. janvārim piedalījās Nākotnes pilsētas spēlē „PILSĒTA AR NĀKOTNI”. Studentiem tā bija iespēja iesaistīties komandās un izstrādāt priekšlikumus, kā veidot Latgali un tās pilsētas par vēl pievilcīgāku un vilinošāku dzīvesvietu, lai cilvēki vēlētos šeit palikt un dzīvot, lai veicinātu remigrāciju un jauniešu atgriešanos.

Spēles dalībnieki izstrādāja idejas kā uzlabot pilsētvidi ekoloģijas, vides, kultūras un sabiedrības labklājības aspektā.

Izstrādātie priekšlikumi tika vērtēti un ir prieks, ka uzvarētāju komandas sastāvā ir arī mūsu studentes Baiba un Amanda.

Paldies visiem studentiem par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvēšanu ārpusstudiju pasākumos.

Studiju virziena “Mākslas” vadītāja Aina Strode