14.martā notika ekspertu vizīte minētās programmas iekļaušanai studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" akreditācijas lapā. Ekspertu sastāvā Salas vidusskolas direktore Dr.paed. Sanita Madalāne un Viļņas Universitātes Izglītības departamenta projektu vadītāja PhD. Daiva Lepaite. Eksperti iepazinās ar izstrādāto ziņojumu, tikās ar programmas vadību, akadēmisko personālu, studējošajiem, darba devējiem, kā arī iepazinās ar programmas īstenošanas materiālo bāzi. Eksperti novērtēja studiju programmu kā nozīmīgu Latgales reģiona attīstībai un tālāk eksperti gatavos programmas novērtējuma ziņojumu.