Studiju programmas direktore profesore, Dr.oec. Iveta Mietule norāda, ka doktorantūrā studēt jāizvēlas tiem cilvēkiem, kuri padziļināti grib izpētīt ekonomikas jomu, saprast likumsakarības, sekmēt biznesa vides attīstību. “Ja jums ir vēlme strādāt akadēmiskajā vidē, ekonomikas doktorantūra ir būtisks solis, lai kļūtu par pasniedzēju vai pētnieku augstākās izglītības iestādē. Doktorantūras programma ļauj iegūt vajadzīgās zināšanas un pieredzi, kas nepieciešamas akadēmiskai karjerai,” pauž ekonomikas zinātņu doktore Iveta Mietule.

Doktora līmeņa studiju programmā “Ekonomika un uzņēmējdarbība” ir pieejamas valsts finansētās budžeta vietas. Studējot var veikt dažādus pētījumus un attīstīt savas idejas, sekmēt ekonomikas zinātnes attīstību. Par uzņemšanas nosacījumiem un studijām šajā programmā var interesēties, apmeklējot augstskolu mājas lapas. 

www.rta.lv

www.va.lv

www.venta.lv

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa