Izstādes atklāšanas uzrunu teica muzeja direktore Anastasija Strauta, uzsverot ilggadējo pozitīvo sadarbību ar akadēmiju, tieši ar dizaina programmu docētājiem un studentiem. Pateicības vārdus viesmīlīgajiem muzeja saimniekiem, RTA studentiem, absolventiem un kolēģiem, īpaši dizaina programmu direktorēm Silvijai Mežinskai, Diānai Apelei, Ainai Strodei, izstādes kuratorei Inesei Dundurei, teica arī akadēmijas fakultāšu dekāni: Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns profesors Jānis Dzerviniks un Inženieru fakultātes dekāns profesors Artis Teilāns. Par brīnišķīgu muzikālo noformējumu parūpējās Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas audzēknis Eduards Geikins-Tolstovs. Pasākumu sirsnīgi vadīja RTA studiju programmas “Interjera dizains”’ 4. kursa studente Daira Aleksandroviča.

Izstādē skatāmi 1.līmeņa programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija”, bakalaura programmas „Interjera dizains” un maģistra programmas “Dizains” studentu un absolventu studiju projekti, kvalifikācijas darbi, diplomprojekti, maģistra darbi u.c. RTA dizainu studējošo darbi. 

Liels paldies Latgales Kultūrvēstures muzeja kolektīvam par sadarbību izstādes organizēšanā, īpaši Mākslas nodaļas vadītājai Inesei Dundurei. Paldies izstādes iekārtotājiem 3. kursa studentiem Ņikitam Lepmetam un Valentīnam Golubevam, 4. kursa studentēm Laurai Bogdanovai, Valērijai Kudrjavcevai.

Izstāde būs apskatāma līdz 11. novembrim. Aicinām gūt iedvesmu radītajā dizaina tehnoloģiju telpā Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē!

Diāna Apele, 

RTA docente