ERASMUS+ mobilitātē RTA dizaina studiju programmās no 14. līdz 17. novembrim viesojās Kauņas Lietišķo zinātņu universitātes (KAUKO) vieslektores Audrone Šakiene un Stella Justina Kasparavičiene. Vieslektorēm ir ilgu gadu pieredze gan studiju programmas “Fashion design” satura realizācijā, kā arī RTA studiju programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija” studējošajiem un daudziem absolventiem zināmā, ikgadējā jauno dizaineru konkursa “APKALBOS” organizēšanā. Vieslektores docē savā programmā profesionālās specializācijas studiju kursus “Apģērbu projektēšana un tehnoloģija”, ik gadu apmeklē dizaina izstādes Eiropā, līdz ar to esošā pieredze, kas izpaudās gan saistošā stāstījumā, gan praktizējamo efektīvāko metožu un radošo paņēmienu demonstrēšanā, bija vērtīga un interesanta. Kolēģes atzinīgi izteicās par RTA studentu izstrādātajām kolekcijām un augstu novērtēja10 gadus ilgo, savstarpējās RTA un KAUKO sadarbības periodu, kura laikā gan docētas nodarbības, gan rīkotas izstādes, gan apmeklētas konferences. Vairākkārt notikusi RTA studējošo dalība jauno dizaineru konkursā “Apkalbos”. Tiekoties, tika saņemts aicinājums apmeklēt KAUKO vadot nodarbības ERASMUS mobilitātes ietvaros, tāpat apspriesta iespēja plānot studējošo ERASMUS+ praksi RTA, izmantojot saīsinātā cikla mobilitāties (BIP) iespējas, ar mērķi iepazīt RTA pieejamo progresīvo tehnoloģiju integrēšanas iespējas tērpu kolekcijās.

No 28. novembra līdz 2. decembrim  ERASMUS+ mobilitātē RTA dizaina studiju programmās studējošos ar savu pieredzi bagātināja Viļņas Lietišķo zinātņu universitātes (VIKO) Mākslas un radošo tehnoloģiju fakultātes studiju programmu “Fashion design” un “Fashion technologies and business” lektores Gražina Skripkiene un Monika Polunina. VIKO kolēģes atveda uz RTA arī izstādi – studentu izstrādāto tērpu kolekciju “Chromestezija” un planšetes. Tā kā vieslektores vada atšķirīgus studiju kursus, tad G. Skipkienes vadībā dizaina programmu studenti varēja darboties ar tekstila radošas pielietošanas paņēmieniem, iepazīstot gan Šibori, gan Šenila u.c. tekstiltehniku paņēmienus, kā arī gatavojot krāsainus Ziemassvētku rotājumus, savukārt vieslektores M. Poluninas vadībā 3. kursa studiju programmas “Apģērbu dizaina un tehnoloģijas” studenti pilnveidoja savas zināšanas datorprojektēšanā, izmantojot specializēto datorprogrammu Gerber AccuMark. Augstu vērtējams ieguvums no praktiķes, jo vieslektore ikdienā strādā ar šo datorprogrammu savā Modes studijā. Tika pārrunāta iespēja RTA studentiem izmantot pēcdiploma ERASMUS+ praksi tieši datorprojektēšanā.

Arī ar VIKO RTA saista ilgstoša un daudzveidīga sadarbība, neskaitāmas vieslekcijas, darība konferencēs, modes skatēs, studentu darbu izstādes utt. VIKO kolēģi bija tie, kas vairākkārt apmeklēja ar vieslekcijām un ļāva pārņemt savu pieredzi laikā, kad RTA tikai tika uzsāka studiju programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija” realizācija. Prieks, ka pa šo laiku studiju programmas abās augstskolas ir augušas savā attīstībā, starptautiski novērtētas, bet joprojām ir saglabājušas savstarpējo radošo, akadēmisko un zinātnisko sadarbību, ir interesantas un nozīmīgas viena otrai ar sasniegto.

Lai veiksmīga turpmākā sadarbība un jaunas iespējas iegūtās pieredzes apmaiņai!


Silvija Mežinska, RTA studiju programmas

 “Apģērba dizains un tehnoloģija” direktore

Publicitātes foto