Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) kolektīvs atvadās no aizsaulē aizgājušā filoloģijas zinātņu doktora profesora Gilberto Marzano (02.02.1948.-04.02.2023.). 

G. Marzano bija Undīnes Universitātes (Itālija) Profesoru padomes loceklis, aktīvs dalībnieks starptautiskajos projektos, daudzu zinātnisko rakstu autors, nodarbojās ar pētniecību sociālajā antropoloģijā, RTA vadījis Pedagoģijas tehnoloģiju laboratoriju, kopā ar akadēmijas kolēģiem īstenojis daudzus projektus. Viņš rakstījis arī monogrāfijas, pēdējā no tām kljā nākusi 2022. gadā.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, visiem kolēģiem, kuri strādāja kopā ar profesoru.