Miķeļdienas noskaņās Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē 23. septembrī tika atklāta mākslinieka, aizrautīga latviešu tautasdziesmu ilustratora Jura Gaigala (1931.-2018.) akvareļu izstāde, kas tās apmeklētājiem ļauj mākslinieka acīm ieraudzīt gan kosmiskas un sirreālas ainavas, gan Vecrīgas ieliņu urbāno šarmu, gan zvejniekciema un laivu stāstus. Īpašu vietu mākslinieka daiļradē ieņem tautiskā tematika – tā radusi izpausmi kā akvareļos, tā arī tautasdziesmu ilustrācijās, ko mākslinieks dzīves laikā apkopojis deviņos oriģinālos tematiskos albumos. Izstādes apmeklētājiem tiek piedāvāta unikāla iespēja ieskatīties un pat pašķirstīt vienu no albumiem. Tautasdziesmu ilustrācijas aptverošas izlases veidā apkopotas grāmatā “Jura Gaigala varavīksne” (Rēzekne: Latgales druka, 2022. Sastādītājas - Skaidrīte Svikša un mākslinieka meita Dace Gaigala), kas atvēršanas svētkus piedzīvoja 23. jūlijā, bet nu jau lasītājiem pieejama arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) bibliotēkā. 

Latgales Kultūrvēstures muzeja Mākslas nodaļas vadītāja Inese Dundure grāmatas ievadā saka: “J. Gaigala ilustrēto un sakārtoto tautasdziesmu kolekcija ir unikāls viena cilvēka veikums, kas pauž lielu savas tautas un zemes mīlestību, rūpes par senču mantojumu un tautas izdzīvošanas cerībām nākotnē. Deviņi tautasdziesmu albumi [..] mudina turēt godā, nepazaudēt saikni ar savām saknēm”.

Grāmata “Jura Gaigala varavīksne” ir iedvesmas pilns stāsts, neatsverams palīgs topošajiem skolotājiem un kultūras pētniekiem; tā daudzpusīgi atklāj dainu tematisko daudzveidību, nes ētisko vērtību kodus, uzjunda vēlmi izzināt, saglabāt un turpināt senlatviešu tradīcijas un dzīvesveidu. “Nezaudējiet sevi šajos grūtajos laikos! [..] Tikai tad neviens jums neko nevarēs pārmest, ja būsiet godīgi pret sevi un citiem!” teicis Juris Gaigals.

Angelika Juško-Štekele, RTA studiju un zinātņu prorektore