Konferencē tiks apskatītas tēmas: migrācijas procesi un imigrantu jaunās kopienas; darba un dzīves līdzsvars Covid-19 laikā; talantu potenciāls attīstībai; demogrāfijas tendences, viedokļi un prognozes u.c..

Sīkāk par projektu:ej.uz/DemoMigLU

Reģistrācija:ej.uz/DemoMig2022

Projekts tika uzsākts 2018. gadā un tā mērķis bija attīstīt cilvēkkapitālu un paplašināt zināšanu bāzi par Latvijai nozīmīgiem izaicinājumiem demogrāfijā un migrācijā, par kultūras nozīmi teritoriju revitalizācijā, par intelektuālā darbaspēka kustību, tostarp talantu migrāciju, par reģionālo kontekstu šajos jautājumos, nodrošinot pētniecības rezultātu pieejamību sabiedrībai, kā arī sniedzot rīcībpolitikai nepieciešamos risinājumus.

Tā īstenošanā iesaistīta Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, kā arī Sociālo zinātņu fakultāte; tajā iesaistīts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskais institūts un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. Projektu īsteno vairāk kā 20 pētnieki, kā arī pārstāvēto zinātņu nozaru un apakšnozaru maģistra un doktora studiju programmu studenti.

#