Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā turpinās pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma "Jaunu rūpniecisko materiālu lāzermarķēšanas procesa parametru analīze augsto tehnoloģiju lietojumiem, (1.1.1.2/VIAA/3/19/474)" īstenošana. Projekta mērķis ir optimizēt jauno rūpniecisko materiālu lāzermarķēšanas procesu, iegūstot optimālus tehnoloģiskos parametrus, pamatojoties uz teorētiskiem un eksperimentāliem pētījumiem par sakarībām, kas pastāv starp fizikālajiem lielumiem un kas apraksta jauno rūpniecisko materiālu lāzermarķēšanas procesa mehānismus.

Pagājušā gada decembrī tika pagarināts pētniecības pieteikuma īstenošanas periods līdz 2023. gada 30. jūnijam. Sākot 2022. gada 01. jūliju pētniecības pieteikuma aktivitāšu īstenošanā ir iesaistīts pēcdoktorantūras pētnieks Emils Yankovs (Emil Yankov).

Līdz šim laikam tika īstenota veiksmīga sadarbība ar vairākiem nozares uzņēmumiem (Latvija, Bulgārija), kā rezultātā tika veikta nozares uzņēmumu, to lāzermārķēšanas problēmu un sistēmu izpēte un noteikta nepieciešamība pēc produkcijas lāzermarķēšanas ieviešanas ražošanas līnijās. Tika veikta virkne eksperimentu gan Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas lāzercentrā, gan sadarbībā ar "Angel Kanchev" Ruses Universitāti (Bulgārija) un Gabrovo Tehnisko universitāti (Bulgārija). Uz iegūto dažādu materiālu lāzermārķēšanas rezultātu pamata tika piedāvāti problēmu risinājumi nozares uzņēmumiem, kā arī tiek izstrādāti zinātniskie raksti iesniegšanai Q1 un Q2 līmeņa zinātniskajos žurnālos. RTA studenti, maģistri un doktoranti tiek iesaistīti lāzermarķēšanas metožu izstrādē uz alumīnija, nerūsējošā tērauda, vara, titāna, poliomīda, uc. materiāliem.

Pētniecības pieteikuma īstenošana notiek Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros.