• RTA pētnieki turpina piedalīties programmas “Apvārsnis Eiropa” projektu pieteikumu sagatavošanā. Vairāki iepriekšējā periodā iesniegtie pieteikumi vēl tiek izvērtēti, savukārt projekta “Centre of Excellence in Photonics and Knowledge Transfer FOTONIKA-LV” (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage) pieteicēji ir saņēmuši uzaicinājums startēt otrajā kārtā.
  • Lai pilnveidotu prasmes un iegūtu informāciju par programmas “Apvārsnis Eiropa” aktualitātēm, RTA projektu vadītāja Jeļena Lonska 2022. gada janvārī piedalījās Eiropas Akadēmijas rīkotajās apmācībās “Proposal Writing for Research and Innovation Projects”.
  • Patlaban RTA pētnieki ir iesaistīti trīs jaunu programmas “Apvārsnis Eiropa” projektu pieteikumu sagatavošanā (inženierzinātņu, humanitāro un sociālo zinātņu un nozarēs).

Antra Kļavinska, projekta koordinatore