#

26 mācībspēki veica stažēšanos ar studiju virzienu profilu saistītos Latvijas uzņēmumos (SIA “Vlakon”, SIA “Austrumlatgales koncertzāle”, SIA “Rialtrans”), kas ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas sadarbības partneri. Stažēšanās rezultātā gūtās zināšanas un pieredzi docētāji izmantoja studiju kursu pilnveidošanai un pētnieciskā darba veikšanā.

32 docētāji apguva profesionālo angļu valodu, 27 docētāji pilnveidoja specializētās kompetences: līderības, sadarbības un digitālās prasmes.

Projekta vadītājas asistente Mārīte Mežāre
Publicitātes foto