2021. gada nogalē projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ietvaros mācībspēki uzsāka akadēmiskā personāla specializētās mācības kompetenču pilnveidē sadarbībai ar nozari- integrālās izaugsmes un uzstāšanās prasmju pilnveidošanai. Š.g. 4.februārī notika noslēguma seminārnodarbība “Mentālā un ķermeņa inteliģence” lektoru Jura Rubeņa un Induļa Paiča vadībā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība.”
Projekta numurs: 8.2.2.0/18/A/016