Tikšanās laikā RTA rektore profesore Iveta Mietule ar Baltinavas vidusskolas direktoru Imantu Slišānu pārrunāja aktuālos izglītības jautājumus, aktualizējot vispārējās un augstākās izglītības pakalpojuma pieejamību reģionā.

Noslēgtais līgums paredz nākotnē sadarboties modernu mācību metodisko materiālu sagatavošanā un prasību saskaņošanā atbilstošajos studiju līmeņos, kā arī attīstīt un ieviest sadarbības modeļus starp pašvaldību, vidējo un augstāko izglītību, uzņēmējdarbības vidi. Abas izglītības iestādes apņēmušās sadarboties tālākizglītības jomā, kopīgi izmantojot pieejamo materiāli tehnisko bāzi un attīstot mācību programmas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā katru gadu no Balvu puses uzsāk studijas vairāki desmiti jauniešu, izvēloties iegūt augstāko izglītību vai maģistra grādu kādā no 3 RTA fakultātēm – Ekonomikas un pārvaldības, Inženieru, Izglītības, valodu un dizaina.

Baltinavas vidusskolas direktors atzina, ka RTA jauniešiem ir pievilcīga studiju vieta, jo atrodas salīdzinoši netālu, piedāvā plašu studiju programmu klāstu un valsts finansētās budžeta vietas. Nākotnē paredzētas arī skolēnu ekskursijas uz RTA, lai sniegtu plašāku priekšstatu par inženierzinātņu programmām, ļautu ielūkoties mūsdienīgajās laboratorijās un sekmētu interesi par informāciju tehnoloģiju nozari. Akadēmijas pārstāvji apņemas informēt vidusskolēnus par pasākumiem, zinātniskajām konferencēm, izstādēm.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto