Šī līguma parakstīšana iezīmēja jaunas partnerības sākumu starp abām iestādēm, kuras mērķis ir veicināt sadarbību un apmaiņu izglītības un pētniecības jomā. Tas apliecina abu iestāžu apņemšanos veicināt savstarpējo sadarbību izglītības un zinātniskās pētniecības jomā. 

Saskaņā ar līguma noteikumiem RTA un BUT sadarbosies, lai atvieglotu un veicinātu studentu, mācībspēku un pētnieku mobilitāti starp abām iestādēm. Tas ļaus interesentiem gūt vērtīgu starptautisku pieredzi un paplašināt redzesloku.

Papildus studentu apmaiņai līgums ietver arī noteikumus par kopīgiem pētniecības projektiem, konferenču, semināru, kopīgu studiju programmu izstrādē un realizēšanā, kā arī citu akadēmisku pasākumu organizēšanu. Šī sadarbība abām iestādēm ļaus dalīties zināšanās un pieredzē, kā arī kopīgi strādāt, lai risinātu dažas no aktuālākajām problēmām, ar kurām šodien saskaras sabiedrība, veicinot inovāciju un izcilības kultūru.


RTA Sabiedrisko attiecibu nodaļa

Publicitātes foto