RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes pārstāvji iepazina RTA darbību, apsprieda potenciālās sadarbības iespējas nākotnē. 

Tikšanās laikā ar fakultātes dekānu profesoru Arti Teilānu, studiju virzienu vadītājiem, programmu direktoriem un mācībspēkiem, pārrunātas aktuālās tēmas jauno inženieru sagatavošanā. Gūts plašāks ieskats par zinātniskajiem institūtiem – Inženierzinātņu institūtu, Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētniecības centru, Metālapstrādes un mehatronikas pētniecības centru. 

RTU pārstāvjiem tika parādītas inzenierzinātņu laboratorijas, kuras izmanto studiju procesa nodrošināšanai. RTA šobrīd īsteno 11 dažādas studiju programmas – sākot ar pirmā līmeņa augstāko izglītību līdz pat doktora grāda iegūšanai. 

Jau tika ziņotas, ka šī gada maijā, Ministru kabinets atbalstīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas reorganizāciju, integrējot to Rīgas Tehniskajā universitātē. Konsolidācijas procesā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija kļūs par RTU zinātnes universitātes ekosistēmas daļu. 

Šobrīd notiek darbs pie RTA iekļaušanas procesa, veiksmīgāko sadarbības modeļu izvēles starp abām augstākās izglītības iestādēm.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto