Tikšanās laikā ar akadēmijas vadību notika viedokļu apmaiņa par līdzšinējo politisko situāciju, abu augstāko izglītības iestāžu lomu un nākotnes perspektīvām. RTA rektore profesore Dr.oec. Iveta Mietule norādīja, ka akadēmijas zinātnieki ir gatavi iesaistīties dažādos kopīgos projektos, atbalstot ukraiņu pētniekus, daloties līdzšinējā pieredzē un kopīgu ideju īstenošanā.

Ekonomikas un tehnoloģiju universitātes profesors, zinātniskā darba un starptautisko attiecību prorektors Serhii Hushko uzsvēra, ka sadarbība ar RTA ir aizsākusies krietnu laiku atpakaļ. Jau 2016. gadā universitātes pārstāvji ir viesojušies Rēzeknē, lai piedalītos zinātniskajās konferencēs, kā arī atsevišķās sadarbības programmās. “Mēs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā esam ar mērķi piedāvāt kopīgu sadarbību projektos, lai atjaunotu un stiprinātu Ukrainas ekonomiku pēckara periodā. Ir liela nepieciešamība jau šobrīd izstrādāt programmas, kuras nākotnē mēs kā augstākās izglītības iestāde varēsim piedāvāt ukraiņiem – pārkvalificēšanos, esošo kompetenču paaugstināšanu u.tml. Mēs redzam iespēju Eiropas izglītības sistēmas sasniegumus, metodiku, pieredzi integrēt mūsu izglītībā. RTA uzlūkojam kā vērtīgu sadarbības partneri, tāpēc vēlamies vairāk iepazīt jūsu kultūru, tradīcijas, lai tuvākajā laikā kopīgi izstrādātu ilgtspējīgus projektus. Esam ļoti pateicīgi par viesmīlību, jo ir ārkārtīgi svarīgi nodibināt draudzīgus kontaktus, lai nākotnē produktīvi sadarbotos,” pauda prorektors.

Ukraiņu universitātes kolēģi tikās ar RTA fakultāšu dekāniem, Mūžizglītības centra vadību, aplūkoja laboratorijas, atzīstot, ka RTA jūtama Eiropas elpa. Ciemiņi prezentēja savu izstrādāto projektu, kurš ir atbalsta instruments jauniešiem profesijas izvēlē, norādot, ka RTA nākotnē varētu pārņemt ukraiņu pieredzi līdzīga rīka izveidē vai iekļaut informāciju par sevi jaunizveidotajā platformā.