Līgumu par savstarpēju sadarbību labās prakses ievērošanai ārvalstu studentu piesaistē un studiju nodrošināšanā parakstīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Izglītības un zinātnes ministrija, Iekšlietu ministrija un Ekonomikas ministrija. Sertifikāts apliecina Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lomu augstākās izglītības internacionalizācijā Latvijā.

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto