Svešvalodu skolas direktors Ismails Gurlers (İsmail Gürler) ir profesors no Sakarjas Lietišķo zinātņu universitātes (Sakarya University of Applied Sciences). Viņš tikās ar RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekānu profesoru Jāni Dzerviniku, komunikācijā ar RTA studentiem stāstīja par savu darba pieredzi un iespējām, kuras paveras Sakarjas Lietišķo zinātņu universitātē.

Turcijas profesors ar RTA personālu pārrunāja sadarbības iespējas, kopīgi izstrādājot projektus. Profesors Ismails Gurlers apskatīja Rēzeknes Tehnoloģiju telpas, atzinīgi novērtēja materiāli tehnisko bāzi.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto

#