ERASMUS+ programmas ietvaros profesors viesojās Valsts Robežsardzes koledžā. Profesors Ilin Savov no Iekšlietu ministrijas akadēmijas (Bulgārija) Academy of the Ministry of Interior vizītes laikā apmeklēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, kurā tika apspriestas zinātniskās un akadēmiskās sadarbības iespējas Civilās aizsardzības un drošības studiju virziena ietvaros.

Profesors Ilin Savov ir atzīts eksperts nacionālās un starptautiskās drošības problēmās, kā arī operatīvās meklēšanas un operatīvi tehniskajās aktivitātēs aizsardzībai pret noziedzīgiem organizētiem grupējumiem. Viņa pētnieciskās intereses ir vērstas uz drošības dienestu un Iekšlietu ministrijas pārvaldību un darbību, cilvēku tirdzniecību, migrācijas procesiem, īpašās izlūkošanas izmantošanu un kontroli un datu saglabāšanu Bulgārijā, ES un ASV, kā arī mijiedarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstu policijas struktūras un drošības dienesti.

Vizītes laikā profesors Ilin Savov iepazinās ar akadēmijas telpām un augstvērtīgi novērtēja materiāli tehnisko bāzi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto