Samarkandas Ekonomikas un servisa institūta rektors M. Pulatovs, studiju prorektors T. Šaripovs, starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs Ž. Mahmudovs viesojās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) un tikās ar akadēmijas pārstāvjiem.

Vizītes laikā augstāko izglītības iestāžu pārstāvji apsprieda sadarbības iespējas zinātnes un projektu jomā. Šobrīd norit aktīva sadarbība pie saskaņotās bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbība” izveides. Tās īstenošana ļaus Samarkandas studentiem nozīmīgu daļu studiju apgūt Latvijā, rezultātā iegūstot arī RTA diplomu.

Vizītes laikā Uzbekistānas delegācija iepazinās ar akadēmijas infrastruktūru, viesi atzinīgi novērtēja akadēmijai pieejamo tehnisko bāzi.

Sadarbības līgums starp abām izglītības iestādēm tika noslēgts pirms vairāk nekā gada, tomēr pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ organizēt vizīti klātienē izdevās tikai šobrīd.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto