RTA pārstāvēja lektores Aija Čerpinska un Jeļena Volkova kopā ar profesionālā bakalaura “Ekonomika” un akadēmiskā bakalaura “Biznesa vadība” studiju programmu pieciem studentiem.

Studenti piedalījās studiju kursa “Starptautiskais dialogs – globālie pilsoņi 21. gadsimtā” apguvē, izmantojot attālinātās apmācības, kuras notika pirms vizītes. Savukārt darba grupu dažādās aktivitātes notika klātienē Ungārijā. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti dalās ar gūtajiem iespaidiem.

Andrejs Čumikovs, akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” 2. kursa students. “Šis projekts bija lielisks veids kā izjust jaunas emocijas, iepazīties ar dažādiem izciliem cilvēkiem. Tika iegūtas jaunas prasmes komunikācijā, zināšanas par veselību, izglītību, kultūru, migrāciju, ekoloģiju. Piedāvātās aktivitātes lika arī iziet no komforta zonas. Visas norises vērtējamas pozitīvi”.  

Liāna Lukaševa, profesionālās augstākās bakalaura studiju programmas “Ekonomika” 3. kursa studente.  

“Esmu ļoti apmierināta ar Gál Ferenc Universitātes sniegtās izglītības līmeni un kvalitāti. Bija ļoti interesanti sadarboties kopā ar citu valstu studentiem. Jauniešiem no dažādām valstīm bija atšķirīga pieredze un viedokļi. Erasmus BIP man palīdzēja uzlabot prasmes darboties komandā, komunikācijas un valodas prasmes”.  

Santa Mukāne,   profesionālās augstākās bakalaura studiju programmas “Ekonomika” 3. kursa studente.  “Dalība projektā pavēra plašāku skatu uz dažādu kultūru līdzību un atšķirībām. Jauniegūtā pieredze ir augstu vērtējama. Viennozīmīgi guvu vērtīgas zināšanas par pasaulē notiekošo globalizāciju, pilnveidoju svešvalodas prasmes, saņēmu ievērojamu motivāciju un entuziasmu aktīvāk iesaistīties sabiedrībai nozīmīgos procesos. Manī radās degsme turpināt pilnveidoties”.

Amanda Nikolajeva, profesionālās augstākās bakalaura studiju programmas “Ekonomika” 3. kursa studente. 

“Tā bija vērtīga pieredze – uzzināt par citām kultūrām, nodibināt kontaktus ar citu valstu studentiem, iegūt jaunas zināšanas par ikdienas dzīvi Ungārijā. Personīgi man dalība šajā projektā lika domāt par man svarīgajām vērtībām, kā arī izvirzīt jaunus mērķus. Esmu ļoti pateicīga par doto iespēju būt daļai no šī projekta”.

Raivis Ruskuls, profesionālās augstākās bakalaura studiju programmas “Ekonomika” 2. kursa students. “Pieteicos par iespēju piedalīties projektā divu iemeslu dēļ, pirmkārt, iespēja izmēģināt kā ir studēt ārzemēs un būt par Erasmus+ programmas studentu, otrkārt, uzlabot savas valodas zināšanas. Pateicoties šim projektam ieguvu jaunus draugus no vairākām valstīm un arī iepazinu to valstu tradīcijas, kultūru u.c. Viennozīmīgi, katram iesaku izmēģināt Erasmus+ piedāvātos projektus”.