RTA rektore profesore Iveta Mietule mudināja jauniešus studē, kļūt par izglītotiem, aktīviem un ļoti radošiem, piedaloties sabiedriskajā dzīvē, izmantojot Erasmus+ programmas iespējas, apmeklējot RTA laboratorijas. “Studentu dzīve Rēzeknē ir aizraujoša, te ir atsaucīgi mācībspēki, laba materiāli tehniskā bāze, moderna studentu dienesta viesnīca,” uzskaitot studenta priekšrocības pauda rektore, kura savulaik augstāko izglītību ieguvusi Rēzeknē.

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne profesore Iluta Arbidāne spēja topošajos studentos izsaukt pozitīvas emocijas un smaidu, jo pareizi atbildot uz jautājumiem, varēja tikt pie siltas kafijas. Neiztrūkstošs stāsts bija par ekonomista, jurista, grāmatveža karjeras iespējām.

Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns profesors Jānis Dzerviniks akcentēja topošo skolotāju, sociālās jomas darbinieku studiju un darba gaitas. Klātesošie guva ļoti plašu ieskatu dizaina studiju programmu studentu ikdienā.

Inženieru fakultātē vidusskolēnus sagaidīja laboratoriju vadītāji, studenti un mācībspēki, kuri iedrošināja izvēlēties studēt “tehniskajās” programmās, jo tieši šajās studiju programmās ir visvairāk valsts finansēto budžeta vietu.

Pasākumā skolēni fotografējās ar akadēmijas pārstāvjiem, uzzināja par uzņemšanas nosacījumiem valsts finansētajās budžeta vietās, savukārt mājīgajā studentu dienesta viesnīcā gaidīja cienasts, un kopīgās sarunās pie kafijas tases, jaunieši guva pārliecību, ka studijām reģionā ir ļoti daudz plusu.

Tiem, kuriem nebija iespēja būt klāt RTA Informācijas dienā, noritēja virtuālais pasākums. RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lolita Kivleniece-Kuzņecova izstāstīja par uzņemšanas noteikumiem, vērā ņemamajām niansēm, akcentējot studiju īpatnības maģistra līmeņa studiju programmās.