Šajā lekcijā varēja uzzināt I. Ziemeles skatījumu uz to, kas ir Starptautiskās tiesības, kā tās tiek traktētas. Liela vērība tika veltīta šobrīd pasaulē aktuālākajai tēmai – karš Ukrainā. Studiju programmas “Tiesību zinātne” RTA studentiem bija iespēja uzdot jautājumus, diskutēt un paust savu viedokli.

Kopumā var minēt, ka lekcija bija ļoti interesanta un saistoša, tiesnese dalījās ar vērtīgu pieredzi. Studentiem tā bija lieliska iespēja papildināt savas zināšanas par kara aizlieguma pārkāpumu un citiem jautājumiem. Tāpēc vēlamies teikt paldies I. Ziemelei par veltīto laiku un nolasīto lekciju, ceram, ka būs iespēja noklausīties vēl kādu lekciju, lai smeltos jaunas zināšanas un gūtu atziņas.

Elīza Lukste,
RTA studiju programmas “Tiesību zinātne” studente