Latgales Kultūrvēstures muzejs šogad Latgales mākslinieku RUDENS 2021 izstādei bija devis nosaukumu “PĒDAS” jeb latgaliski “Pādi”. Savukārt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesionālā maģistra studiju programmas “Dizains” studenti un docētāji šo tēmu izspēlēja savā grafiku izstrādes studiju procesā. Akadēmijas Mākslas terasē skatāmās izstādes nosaukums arī ir “PĒDAS”. Pēdas, ko katrā no mums atstāj dažādi notikumi, dzīves laikā satiktie cilvēki, netveramie mirkļi…

“Izgaistošas pēdas un paliekošas vērtības, vēlme atstāt pēdas, bet tai iepretī – dzēst un aizmirst notikušo. Pat nepiedzīvotais, tālais, vēstures pagrieziena punkts var tieši vai netieši skart dziļi un paliekoši. Pēdas, ko atstās šodiena… Kādu to redzēs un sajutīs, kā vērtēs nākotnes cilvēks?” (Latgales Kultūrvēstures muzeja Mākslas nodaļas vadītāja Inese Dundure).

Katram izstādē redzamajam darbam ir koncepcija, savs izdzīvotais stāsts, piemēram, Diānas Apeles darbam “LAIKA KONTEKSTA PARADIGMA I”, kur darba tapšanas procesā izmantots lāzergriezums, akrils, analogā fotogrāfija, kanva un linogriezums, koncepta pamatā ir izmantots netveramais LAIKS. 100 gadus atpakaļ tas sagūstīts foto mirkļos un šodien, kādreiz sagūstītie mirkļi, atdzimst jaunā šķērsgriezumā. Izstādes darbā redzami mākslas darba autores senču portreti, kas ir kā saikne starp tuvo un jau tik tālo, netveramo pagātni.

Aicinām interesentus apmeklēt grafikas izstādi, ielūkoties mākslas darbu netveramajās dzīlēs, mēģināt minēt mākslas darbu autoru darbos iekodētos stāstus.

RTA dizaina jomas studenti un docētāji