RTA MIC piedāvājumā tika atvērtas septiņas izglītības programmas – studiju kursi: “Datoru tīkli”, “Datorsistēmu uzbūve”, “Datorgrafika”, “Vizuālo lietotņu programmēšana”, “Videomontāža ar DaVinci Resolve”, “Datorgrāmatvedība”, “Uzņēmējdarbības uzsākšana”.

Apmācību grupas tika izveidotas četrās:

  • “Videomontāža ar DaVinci Resolve” (docētājs Aleksejs Zorins);
  • “Datorgrafika” (docētājs Aleksejs Zorins);
  • “Datoru tīkli” (docētājs Mihails Kijaško);
  • “Datorgrāmatvedība” (docētāja Aļona Klodāne).

Apmācībām pieteicās 111 personas, apmācības pabeidza – 54.

Projekta ietvaros tiek pilnveidota nodarbināto personu profesionālā kompetence, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Informācija par projektu: www.macibaspieaugusajiem.lv .

#