Projekta partneri no Beļģijas dalījās savā pieredzē sociālās uzņēmējdarbības īstenošanā un tas deva iespēju mūsu pasniedzējiem dalīties zināšanās ar citiem kolēģiem un citām ieinteresētajām personās, kas piedalījās aktivitātē. Uz aktivitāti bija ieradušies arī daži skolotāji no vidējās izglītības skolām.

Aktivitāte norisinājās 4 stundu garumā, kuras laikā tika pasniegtas šādas tēmas: Sociālās uzņēmējdarbības izpratne Latvijā; Inovatīvas pedagoģiskās metodes sociālās uzņēmējdarbības prasmju un kompetenču mācīšanai; Ekosistēmu mācīšanās modelis sociālās uzņēmējdarbības kompetenču attīstībai un Sociālās uzņēmējdarbības prakse Latvijā.

Pēc aktivitātes notika sarunas un diskusijas par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas nozīmi. Dažiem dalībniekiem šī bija jauna un neapgūta joma, tāpēc atzinīgi tika novērtēta iespēja paplašināt zināšanas un, iespējams, pievērsties sociālās uzņēmējdarbības nozīmei un idejas tālākai izplatīšanai savā ikdienā. Būtiskākais ir jānorāda tas, ka sociālā uzņēmējdarbība nav tikai uzņēmējdarbības studiju sastāvdaļa, bet ir domāšanas veids un pieeja ar lielu potenciālu sabiedrības labklājības veicināšanai jebkurā jomā. Tādējādi sociālās uzņēmējdarbības konceptu ir lietderīgi attīstīt un paplašināt sabiedrībai pilnīgi visās darbības jomās.