Dažāda vecuma bērni veidoja dāvanu aploksnes, zīmēja, līmēja, krāsoja. Kopā ar radošās darbnīcas vadītāju Lolita Kivlenieci-Kuzņecovu un saviem vecākiem, katrs dalībnieks radoši veidoja aploksnīti. Tā kā februāris tiek dēvēts arī par Mīlestības mēnesi, tad bērnu veidotajos darbiņos arī daudzviet bija redzams sirsniņu motīvs.

Pēc dāvanu aploksnes sagatavošanas, katram bērnam tika saldais našķis, bet aktīvākie dalībnieki paguva uzspēlēt RTA veiklības spēli.