Vienkopus pulcējās augstskolu un nozares profesionālo organizāciju pārstāvji, lai atskatītos uz paveikto un pārrunātu nākamo eksāmenu norisi. Eksāmens tiek organizēts jau piekto reizi. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) šo eksāmenu kārto Tiesību zinātņu maģistra studiju programmas studējošie, lai iegūtu jurista kvalifikāciju. Katru gadu eksāmenu kārto 4-5 RTA studējošie. Jurista kvalifikāciju ir ieguvuši 4 RTA absolventi. Latvijā pēdējos gados jurista kvalifikāciju ieguvuši 230 cilvēki (55% no kopējā skaita, kas ir kārtojuši eksāmenu).

Tieslietu ministre pasākumā pasniedza pateicības rakstus arī RTA docētājiem asoc. prof. Ilonai Bulgakovai, asoc. prof. Artūram Gaveikam, lektorei Ilgai Krampužai, Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekānei profesorei Ilutai Arbidānei.

Fakultātes dekāne I. Arbidāne izsaka pateicību katram studiju virziena “Tiesību zinātne” docētājam par ieguldījumu juristu sagatavošanā, kā arī Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs, datorsistēmu un datortīklu administrators Mihailam Kijaško par tehnisko atbalstu eksāmena norises laikā.