Izstādē savus grafikas darbus piedāvā apskatīt talantīgie mākslinieki – ilustratore un grafikas dizainere Luīza Kviatkovska (Luiza Kwiatkowska) un grafiskais dizaineris, Varšavas Tēlotājmākslas akadēmijas grafikas nodaļas profesors Miečislavs Vasiļevskis (Mieczysław Wasilewski).

Grafikas darbos interesantā un domas raisošā veidā apskatītas dažādas tēmas, kuras bijušas aktuālas jebkuros laikos, bet īpaši mūsdienās. Plakātos izpaužas ideju dinamika un raksturs, kas attēlots ar krāsu kontrastiem un mainīgajām formām un tēliem.

Esam pagodināti un patiesi priecīgi par īpaši ciešo sadarbību, kas izveidojusies pēdējo gadu laikā organizējot grafisko darbu izstādes RTA un WIT, kā arī plānojot turpmākos kopīgos pasākumus un aktivitātes.


Ilze Bodža,

RTA ārējo sakaru koordinatore