Arī šogad zem jaunajiem RTA karogiem sadarbība turpinās, aprīlī deviņi Inženieru fakultātes studenti apguva Mikrotik MTCNA kursu un kārtoja sertifikācijas eksāmenu. RTA studentiem kurss un sertifikācija ir pieejamas bezmaksas studiju programmas ietvaros. Šogad četri studenti to veiksmīgi nokārtoja un ieguva MTCNA sertifikātus. Iegūto sertifikātu un zināšanas novērtēs ikviens darba devējs, jo Mikrotik produkti ir kļuvuši par vienu no vadošajiem tīklu risinājumiem Latvijā un arī ārpus tās (http://www.mikrotik.com).

Sadarbības ietvaros ar SIA „Mikrotīkls” atbalstu izdevās gan nodrošināt studentus ar iekārtām, kas ir nepieciešamas studiju kursa apguvei, gan arī uzlabot RTA datoru tīklu un nodrošināt datu pieslēgumu RTA katlu mājas pārvaldībai.