Apmeklējuma laikā studentiem bija iespēja noklausīties tiesas priekšsēdētāja Staņislava Linkeviča sagatavoto informāciju par Tiesu nama darbību, studējošo prakses un darba iespējām tiesā. Studenti uzzināja, ka, piemēram, visi pašlaik tiesā strādājošie tiesneši savulaik absolvējuši Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bakalaura vai maģistra studiju programmas. Mācību ekskursijas programmas otrajā daļā studentiem kā klausītājiem bija iespēja piedalīties konkrētas lietas izskatīšanā, kur fiziska persona bija vērsusies Administratīvajā tiesā, lai aizstāvētu savas tiesības strīdā ar pašvaldību. Tiesu nama apmeklējuma laikā gūtos iespaidus studenti atspoguļos pārskatos par apmeklējumu un mutvārdu procesā dzirdēto juridisko argumentu analīzē nākamajā Administratīvo tiesību nodarbībā.

     Paldies S. Linkevičam par atsaucību un atbalstu.

 

Ilga Krampuža,

RTA lektore, Mg.iur., Mg.soc.sc., Mg.sc.ing., Ekonomikas pārvaldības fakultātes pirmā līmeņa programmas “Tiesību zinātne” direktore