Tā mērķis ir izstrādāt uz autonomiem bezpilota lidaparātiem (UAV) balstītu lēmumu pieņemšanas sistēmu viedai augļkopībai, kas ļaus automātiski prognozēt augļu ražu un atpazīt ābeļu kraupja simptomus, veicot autonomu augļu dārza apsekošanu, izmantojot UAV. 

Lai izmēģinātu sistēmu pietuvinātos reālajiem apstākļiem vidē (TRL5), RTA pētnieku grupa apmeklēja zemniecības saimniecību “Ķirši”, kura atrodas netālu no Rēzeknes pilsētas.

Vairāk par pētījumu skatīt: https://youtu.be/sFGY50Tvew0?feature=shared

Sergejs Kodors, 

RTA asoc. prof.