Apmeklējuma laikā tika pārrunātas iespējas veicināt Erasmus+ sadarbību docētāju un studentu mobilitātes jomā, ārvalstu studentu piesaistes iespējas, ar Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāni Ilutu Arbidāni tikai apspriestas kopīgas maģistra studiju programmas izveides iespējas.

#