Šobrīd pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmā studē vairāk nekā 25 studenti, daļa no tiem studijas veiksmīgi apvieno ar darbu. Ņemot vērā lielo interesi par šo programmu, akadēmija pieņēmusi lēmumu 2022. gada janvārī organizēt studentu uzņemšanu šajā programmā nepilna laika studijās. Tas nozīmē, ka visi tie, kuri vēlas apgūt pirmsskolas skolotāja specialitāti un iegūt augstāko izglītību, var pieteikties studijām uz vidējās izglītības bāzes.

Studiju programmas direktore docente Svetlana Ušča norāda: “Ikviens, kurš mīl bērnus un jūt aicinājumu strādāt pirmsskolas izglītības iestādē, gatavs mācīties teorētiskas zināšanas un apgūt praktiskas iemaņas darbam ar bērniem, ir gaidīts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Nepilna laika studijās 2,5 gadu garumā var papildināt zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, iekļaujošajā izglītībā, bērnības pedagoģijā, bērna attīstības fizioloģijā utt. Mēs sagatavojam speciālistus, kuri spēj izpausties radoši un sniegt katra bērna attīstībā un pilnveidē savu ieguldījumu un šobrīd ir pieprasīti darba tirgū”. 

Studenti par studijām RTA sniedz pozitīvas atsauksmes. Izglītības, valodu un dizaina fakultātē īstenotās studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” 1. kursa studente Paula Sanija Ogriņa stāsta: “Izvēlējos studēt RTA programmā “Pirmsskolas skolotājs”, jo man patīk bērni. Uzskatu, ja interesē pedagoga darbs, noteikti vajag mācīties, jo skolotājam jābūt nodrošinātam ar zināšanām, apveltītam ar lielu pacietību. Lekcijas RTA ir  interesantas, izsmeļoša informācija, tiek piedāvāti kursi, semināri.  Mācībspēki dalās ar pieredzi nestandarta situāciju risināšanai. Man paveicās, jo, izejot praksi, saņēmu darba piedāvājumu. Strādāju nesen, bet jau šobrīd saprotu, ka teorētiskās zināšanas noder darbā ar bērniem, it īpaši dažādi aspekti par bērnu attīstības īpatnībām atsevišķos vecuma posmos”.

  Paula norāda, ka lielākais ieguvums, studējot RTA, ir inteliģentie un pieredzes bagātie pasniedzēji,  interesantā mācību viela, prakse, budžeta vieta un stipendija.

 Ja arī Tev ir radusies interese studēt pedagoģiju, no 10. janvāra piesakies studijām RTA nepilna laika studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs” un iegūsti jaunu profesiju.

Papildus informācija par uzņemšanas norisi: Alvine.Kazinika@rta.lv,

tālrunis 26656553