Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) stendā var uzzināt par Ekonomikas un pārvaldības fakultāti, Izglītības, valodu un dizaina fakultāti, Inženieru fakultāti. Stāstījums par studiju programmām, valsts finansētajām budžeta vietām, jauniešu iespējām Erasmus+ projektā, studentu dienesta viesnīcu, kā arī atraktīvā spēle ir pieejama katram interesentam.

Nāciet, jautājiet, uzziniet!