Aprīlī ir saņemts bezvadu tīkla aprīkojuma komplekts (gandrīz 2000 eiro vērtībā), kas paredzēts jaunajai RTA dienesta viesnīcai Atbrīvošanas alejā 115 un ļaus nodrošināt studentiem drošu, stabilu un brīvu pieeju interneta resursiem. Šobrīd notiek sagatavošanas darbi aparatūras uzstādīšanai, jo ēka tiek gatavota nodošanai ekspluatācijā.

Studiju process veiksmīgi turpinās arī MikroTik akadēmijā, pēdējā eksāmenā deviņi no 12 studentiem ieguva MikroTik MTCNA sertifikātus.

Pateicamies par atbalstu!