Viņas devās uz Associazione Culturale “ART Galleria itinerante” uzņēmumu, kurš atrodas pašos karstākajos Itālijas Dienvidos. Viens no prakses uzdevumiem bija plenērs dabā, tā ceļojot no vienas pilsētas uz otru, lai iemūžinātu fantastisko Itālijas dabu un vēsturisko pilsētu skatus, jaunietes radīja ļoti daudz dabas un pilsētainavas studiju. Šobrīd viņas gatavojas plenēra prakses darbu eksponēšanai RTA Mākslas terasē. 

Daira saka: “Mums bija iespēja iepazīties ne tikai ar Itālijas pilsētu vēsturi un tradīcijām, bet arī vietējiem iedzīvotājiem un slavenām personībām. Mēs piedalījāmies dažādās meistarklasēs, ko vadīja gan Baltijas Starptautiskās akadēmijas lektori Irina un Mihails Kopeikini, mākslinieks no Sanktpēterburgas Jans Antoniševs, gan mākslinieki no Ukrainas, kas pārcēlušies dzīvot uz Itālijas dienvidiem”.  

Daira ar Lauru jau sen bija vēlējušās doties ERASMUS+ piedzīvojumā, bet ilgu laiku neizmantoja šo iespēju, tā kā nebija gatavas atstāt mājas uz pusgadu un doties vienām nezināmajā, bet tieši 3. kursa noslēgumā, sadarbībā ar Baltijas Starptautisko akadēmiju, tika piedāvāta iespēja doties divu mēnešu ERASMUS+ praksē uz saulaino Itāliju. Tas bija labākais risinājums priekš studentēm. Abas meitenes sapņoja aizceļot uz Itāliju un tikai daži mēneši priekš viņām bija ļoti pateicīgs laika periods, lai dotos ERASMUS+ mobilitātes programmā. 

Apmaiņas programma ļāva jaunietēm  paskatīties uz dzīvi no cita skatupunkta, paplašināt savu redzesloku, iegūt jaunus draugus un paziņas starptautiskā līmenī, piedzīvot neaizmirstamus piedzīvojumus un iemantot jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas mākslas studijās. 

Daira nobeigumā raksta: “ERASMUS+ projekts ir neaizstājama iespēja studentiem doties piedzīvojumā, kas maina dzīvi. Mans ceļojums Itālijā šī projekta ietvaros liecina par pieredzes pārveidojošo spēku. Projekts piedāvā studentiem iespēju paplašināt redzesloku, aptvert jaunas kultūras, iegūt jaunas zināšanas un iepazīt jaunus cilvēkus”

Studentes vēlas no visas sirds pateikties Baltijas Starptautiskās akadēmijas lektoriem Irinai un Mihailam Kopeikiniem par iespēju doties šajā burvīgajā piedzīvojumā un par zināšanām, ko viņi meitenēm deva savās meistarklasēs, kā arī vēlas pateikt lielu paldies RTA ERASMUS+  koordinatorei Ilzei Bodžai par organizatorisko darbu, paldies Itālijas projekta koordinatorei Viktorijai Petrovai par uzņemšanu, atbalstu un dažādiem pasākumiem, kas viņām tika organizēti.  

Lai Dairas un Lauras piedzīvotais ERASMUS+ projekta prakses aktivitāšu laikā iedvesmo arī citus studentus ļauties jaunatklājēju priekam un atvērtībai, jaunām zināšanām un prasmēm, piesakoties ERASMUS+ projektos.