Microsoft Teams platformā bija pieslēgušās astoņas studentes: Sintija Augule, Rudīte Baranovska, Jūlija Danilina, Jana Kozaka, Biruta Obrumane, Indra Prokofjeva, Ineta Silabriede un Svetlana Šarikova.

Valsts un gala pārbaudījumu( kvalifikācijas darbu) vērtēšanas komisijā darbojās: SIA "Lekon" ražošanas vadītāja Anita Leontjeva, SIA "Dūšai" direktore Vija Kudiņa, SIA "Vlakon" struktūrvienības Pērtnieku gardumi vadītāja Ineta Lontone, Dr. oec., soc. prof. Lienīte Litavniece, RTA pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu pārstrāde" direktore Inese Silicka.

Katra no studentēm bija sagatavojusi pārtikas produkta degustācijas paraugu (medījuma konservus, diedzētu griķu uzkodas, kaltētas cūkgaļas uzkodas, kaltētu dārzeņu uzkodas, mājas konditorejas izstrādājumus, sausā bezglutēna miltu maisījums).

Programmas absolvente Ineta Silabriede atzina: “Turpināšu darboties savā ģimenes uzņēmumā IK “LoBumeņš”, izstrādāt projekta pieteikumus, biznesa plānus klientiem – tajā skaitā arī pārtikas potenciālajiem un esošajiem ražotājiem”.

Absolvente Sintija Augule par studiju procesu saka: “Jebkuras jaunas lietas apgūšana paplašina redzesloku. Jauniešiem, kuri vēl domā par studijām, es ieteiktu nešaubīties, pieteikties studijām un pamēģināt. Jo tikai uzdrīkstoties var kļūt par ieguvēju, uzzinot, kas padodas, un kam jāpievērš pastiprināta uzmanība”.

Jūlija Danilina, kura kvalifikācijas darbā izstrādāja diedzētu griķu uzkodas, par studijām sacīja: “Pateicoties studijām RTA, es varēju izstrādāt jauna produkta receptūru un pagatavošanas tehnoloģiju, izvēlēties un iegādāties atbilstošas iekārtas, sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un uzsākt jauna produkta ražošanu. Ar iegūtajām zināšanām esmu droša, ka daru pareizi. Šī apziņa palīdz pārliecinoši iet tālāk!” To arī novēlu savām kursabiedrenēm, lai iegūtās zināšanas turpina izmantot savā nozarē!

Studiju programmas direktore Inese Silicka uzsver, ka pārtikas nozare vienmēr būs pieprasīta, tajā ir daudz pārmaiņu, jaunu izaicinājumu, tāpēc, visi, kuri vēlas savu profesionālo darbību saistīt ar šo nozari, ir gaidīti studentu rindās. “Kvalifikacijas darbu aizstāvēsanā mēs redzējām, kā tiek piedāvāti inovatīvi pārtikas produktu ražošanas risinājumi, tāpēc mums kā mācībspēkiem, kuri ir ieguldījuši darbu jauno sspeciālistu sagatavošanā ir pamats cerēt, ka gūtās zināšanas ir labs atspēriena punkts nākotnes izaugsmē,” uzsver I. Silicka.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto