RTA Inženieru fakultātes dekāns profesors Artis Teilāns informēja par akadēmijas inženierzinātņu virzienu, akcentējot laboratoriju pieejamību un to izmantošanu pētījumu veikšanā.

Tika pārrunāti iespējamās sadarbības jautājumi par studiju programmu kopīgu īstenošanu, docētāju apmaiņu un sadarbību zinātniskajā darbā. Kopīgās saskares punkti varētu būt dalība projektos, pētniecībā un Vasaras skolas organizēšanā, kā arī zinātniskā žurnāla izdošanā.

Abu augstākās izglītības iestāžu pārstāvji ir vienisprātis par to, ka reģionā būtiski piedāvāt plašu studiju programmu spektru, lai noturētu jauniešus dzimtajā pusē, sagatavotu speciālistus, kuri ir ne tikai darba ņēmēji, bet arī paši spēj radīt darba vietas, sekmējot reģiona izaugsmi.