Projektā paredzēti 4 mācību braucieni (pirmais bija Turcijā, otrais Portugālē, trešais plānots Bulgārijā, ceturtais - Latvijā), lai pilnveidotu savas zināšanas, prasmes. Pēc katra starptautiskā mācību brauciena notiek apmācības, lai izplatītu iegūtās zināšanas vietējā mērogā.

Projekta sadarbības partneri ir:

  • Agrupamento de Escolas de Mangualde (EDUFOR) (Portugāle)
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvija)
  • Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara (Rumānija)
  • Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu (Turcija)
  • Asociacia Dyslexia – Bulgaria (Bulgārija)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija projekta 2. posmā piesaistījaRēzeknes valsts poļu ģimnāziju, tāpēc eksakto mācību priekšmetu skolotājas Agrita Šķestere-Kambala, Ināra Kārkliņa un Inga Zeltiņa no 25. līdz 27. janvārim piedalītjās otrajā mācību braucienā uz Portugāli.

Interesants, saturiski bagāts bija arī šis otrais mācību brauciens. Teorijas zināšanas papildināja prakstiska darbošanās nodarbībās. Kā vieslektori, profesori un nodarbību vadītāji bija iesaistītiPortuguese Catholic University,Exploratório Science Center, Nelas vidusskolas skolotāji un skolēni. Katrs dalījās gan ar savu izstrādāto teoriju apkopojumu, gan savu pieredzi. Pamācošas un interesantas darbošanās bijaExploratório Science Center(Zinātniskajā centrā), paši veicām dažādus eksperimentus un komandu saliedēšanas spēles. Skolēni un skolotāji no Nelas vidusskolas stāstīja, kā prakstiski tika iesaistīti projektaSTREAM thiS TEAMdarbībā un kā tieši darbojas tajā.

Katru vakaru sarunas raisījās arī neformālā gaisotnē, jo notika kopīgas vakariņas. Pēdējās apmācību dienas noslēgumā saņēmām sertifikātus par piedalīšanos projekta dalībvalsts Portugāles izstrādātajās un piedāvātajās aktivitātēs.

2. posmā notiek skolēnu darbs pie izvēlētajām projektu tēmām un darbs Lasīšanas klubos katrā no projekta dalībvalstu piesaistītajām skolām.

Tā kā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija projekta 2. posmā piesaistījaRēzeknes valsts poļu ģimnāziju, pašlaik skolas 5.a klase darbojas Lasīšanas klubiņā, kur tiek izmantotas dalībvalstu izveidotās darba lapas, lai pilnveidotu skolēnu prasmes tādās jomās kā lasīšanas raitums, klausīšanās prasmju pilveide, lasītā teksta izpratne, viedokļa paušana mutvārdos un viedokļa paušana rakstveidā.

Tāpat turpinām darbošanos projektaSTREAM thiS TEAM2. posmā ar skolēniem pie pētījumu izstrādes.

Paldies projektā iesaistītajiem! Lai veiksmīga darbošanās arī turpmāk!

Inga Zeltiņa,
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas matemātikas jomas vadītāja