Vasaras skolai tiek aicināti pieteikties studenti, kuri ir beiguši vismaz divus semestrus vides inženierzinātnē, būvniecībā, enerģētikā, arhitektūrā vai saistītās jomās un kuriem ir labas angļu valodas zināšanas.

No 2022. gada 26. jūnija līdz 9. jūlijam vasaras skola norisināsies klātienē Belostokas Tehnoloģiju universitātē (Polija)

No 2022. gada 11. jūlija līdz 22. jūlijam tiešsaistē

Ieguvumi:

  • 5 ECTS kredītpunkti;
  • klātienes un attālinātās nodarbības;
  • ekskursijas;
  • stipendija izmaksu segšanai (ceļa izdevumi, ēdināšana, naktsmītnes)

Pieteikšanās anketa

Vairāk informācijas

#