Daiva Aktas no Viļņas Tehnoloģiju un dizaina koledžas tikās ar RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāni profesori Ilutu Arbidāni, kā arī fakultātes mācībspēkiem.

Notika informācijas apmaiņa par studiju procesu Viļņas Tehnoloģiju un dizaina koledžā, RTA studentiem viespasniedzēja vadīja nodarbību par projektu vadību, pievēršot uzmanību radošumam un sadarbībai projektu izstrādē. Vieslektore dalījās savā pieredzē un labās prakses piemēros Lietuvas augstākās izglītības sistēmā. D. Aktas aplūkoja Rēzeknes Tehnoloģiju telpas, vizītes laikā tika apspriestas tālākās sadarbības iespējas starp abām izglītības iestādēm nākotnē.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto

#