Projektu konkursā ”Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai 2022./2023. akadēmiskajam gadam” tika iesniegts viens pieteikums – “Eksperimentāli pētījumi funkcionālo tekstildrānu izmantošanā lietojamības īpašību uzlabošanai viedapģērbos” (vadītājs prof. Ļubomirs Lazovs).

Pieteikumu zinātniskās kvalitātes vērtēšanas komisija novērtēja pieteikumu ar 25,2 punktiem (maksimālais punktu skaits - 28) un nolēma atbalstīt projekta “Eksperimentāli pētījumi funkcionālo tekstildrānu izmantošanā lietojamības īpašību uzlabošanai viedapģērbos” finansēšanu (3000,00 eur). Projektā iesaistītais partneris - SIA “NEMO” ir apģērbu ražošanas uzņēmums, kas ražošanā izmanto mūsdienīgu aprīkojumu un iekārtas, ražo funkcionālus sporta un hobiju apģērbus.

Projekta mērķis ir nodrošināt zinātniski pamatotu pētījumu izstrādi funkcionālo tekstildrānu integrēšanai viedapģērbos, to lietošanas īpašību uzlabošanai, sekmējot progresīvo tehnoloģiju izmantošanu, jaunus risinājumus tekstilizstrādājumu dizainā, pilnveidot viedapģērbu projektāšanas procesu. Projekta īstenošanā iesaistīts Inženieru fakultātes akadēmiskais personāls un studējošie, īstenošanas laiks: no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. septembrim.

 

Zinātnes un projektu pārvaldības daļas vecākā speciāliste Antra Kļavinska