Elektroenerģētikas nozares terminoloģija angļu valodā

 

Izglītības programmas mērķis: piedāvāt elektroenerģētikas nozarē strādājošiem iespējas pilnveidot angļu valodas kompetenci profesionāliem mērķiem.  Programmas  uzdevumi: papildināt angļu valodas zināšanas ar elektroenerģētikas nozarē lietoto profesionālo terminoloģiju; izmantot angļu valodu, strādājot ar tehnoloģiskajām datorprogrammām; prast tulkot no angļu valodas elektroenerģētikas nozares tehnisko dokumentāciju.

Izglītības programmas mērķauditorija: strādājošie vecumā no 25 gadiem; pabeigta vidējā izglītība (tai skaitā profesionālā vai augstākā izglītība); elektroenerģētikas nozarē strādājošie un jebkurš cits interesents.

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai: vidējā izglītība vai 2. kvalifikācijas līmenis nozarē; angļu valoda ar priekšzināšanām A1.1. līmenī; Iestājoties, diagnosticējošs tests angļu valodas apguves līmeņa noteikšanai.

Programmas forma un apjoms: neformālā izglītība, 80 akadēmiskās stundas (46 klātienes nodarbības, 34 stundas tālmācībā).

Līdzmaksājums (10%): 36.00 EUR.

Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.

PIETEIKŠANĀS: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/