Kiberdrošība

 

Izglītības programmas mērķis: gūt zināšanas un praktiskās darba iemaņas kiberdrošības nodrošināšanā, organizācijā. Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un  pamatprasmes par attiecīgo tēmu.

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai: priekšzināšanas vismaz lietošanas līmenī IKT izmantošanā, praktiskā darba iemaņas darbā ar datoru, informācijas sistēmām. Nepieciešams priekšstats par objektu (būvju, teritoriju) infrastruktūras uzturēšanu. 

Programmas forma un apjoms:  neformālā izglītība, 30 akadēmiskās stundas, klātienes nodarbības.

Līdzmaksājums (10%): 13.50 EUR

Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.

 PIETEIKŠANĀS: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/