Lāzertehnoloģiju izmantošana materiālu apstrādē


 

Tēmas:

 1. Lāzertehnoloģiju izmantošana
  1.1. Vispārīga informācija Lāzera darbības pamatprincipi un ierīces
  1.2. Lāzertehnoloģiju sistēmu veidi
  1.3.Lāzera starojuma ietekme uz materiāliem (nemetāliem)
  1.4.Materiālu (nemetālu) lāzerapstrāde, salīdzinājums ar tradicionālām apstrādes metodēm
  2. Drošība darbā ar lāzersistēmām
  2.1. Lāzera drošības pamati
  2.2. Vispārīga informācija par lāzerdrošību un lāzera sistēmu drošu izmantošanu
  2.3. Lāzera klases un aizsardzības pasākumi
  2.4. Lāzera bioloģiskā mijiedarbība un ietekme
  2.5. Lāzera drošības aizsargbrilles. Praktiski lāzera starojuma aizsardzības piemēri
  2.6. Lāzera lietošanas risku vadības kontrole
  3. Lāzermarķēšanas izmantošana materiālu (nemetālu) apstrādē
  3.1. Lāzermarķēšanas teorētiskie pamatprincipi
  3.2. Lāzermarķēšanas un gravēšanas metožu specifika un konkrēti piemēri
  3.3.Lāzermarķēšana un gravēšana ar cietvielu un gāzveida lāzeriem.
  4.Lāzergriešanas izmantošana materiālu (nemetālu) apstrādē
  4.1. Lāzergriešanas teorētiskie pamatprincipi
  4.2. Lāzergriešanas metožu specifika un konkrēti piemēri
  4.3. Lāzergriešana ar cietvielu un gāzveida lāzeriem.
  5. Lāzermetināšanas izmantošana materiālu (nemetālu) apstrādē
  5.1.Lāzermetināšanas teorētiskie pamati
  5.2. Lāzermetināšanas metožu specifika un konkrēti piemēri
  5.3.Lāzermetināšana ar cietvielu un gāzveida lāzeriem.


Apmācības tiek nodrošinātas, pielietojot tālmācības metodes Moodle vidē, izmantojot tiešsaistes lekcijas Microsoft Teams vai Zoom vidē, PowerPoint prezentācijas, videoierakstus. Studiju kursa apguve paredz tiešsaistes lekcijas, patstāvīgo darbu, testus un tiešsaistes konsultācijas saskaņā ar studiju kursa tēmu apguves saturu un secību. RTA Moodle e-studiju vide.
Dalībniekiem nepieciešams dators, interneta pieslēgums.  

            Mācību stundu sadalījums:
Tiešsaistes nodarbības – 8 stundas
Patstāvīgais darbs, t.sk. izdales materiāli, prezentācijas, videolekcijas RTA e-kursu vietnē – 28 stundas
Pārbaudījums – 2 stundas
Tiešsaistes konsultācijas – 2 stundas