Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

 

Izglītības programmas mērķis: gūt zināšanas un praktiskā darba iemaņas par personas datu aizsardzību un IT drošību.

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai: nepieciešamas priekšzināšanas vismaz lietošanas līmenī IKT izmantošanā, praktiskā darba iemaņas darbā ar datoru, informācijas sistēmām.

Programmas forma un apjoms:  neformālā izglītība, 40 akadēmiskās stundas, klātienes nodarbības.

Līdzmaksājums (10%): 18.00 EUR

Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.

PIETEIKŠANĀS: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/